Missie en kernwaarden mani-pura

We maken allemaal deel uit van een systeem. Je bent deel van je gezin van herkomst, je huidige gezin, een relatie, groep vrienden maar ook van een team op professioneel gebied en een deel van de maatschappij. Binnen het geheel zijn er vaak zaken die mislopen die te maken hebben met het masker dat we dragen, de verbale maar ook non-verbale  communicatiestijl, de verschillende referentiekaders en waarden en normen en de onderliggende verwachtingen naar de ander toe

Coachingpraktijk mani-pura onderzoekt, zorgt voor bewustwording en gaat naar probleemoplossing en dit vanuit het systeem waar je deel van uit maakt. Onderzoeken door observaties, individuele en groepsgesprekken, vragen en meetinstrumenten. Bewustmaken van belemmerende patronen en disfunctionele communicatie door psycho-educatie, praktijkgerichte oefeningen, inzicht creeren door directe communicatie. Oplossingsgericht en resultaatsgericht werken door actie stimulatie en oplossingen vanuit het systeem laten komen en in de praktijk te implementeren. 

Kernwaarden van Coachingpraktijk mani-pura:
Authentieke, eerlijke  duidelijke en waarde(n)volle communicatie  met respect voor de ander zonder daarbij eigen noden uit het oog te verliezen.

Resultaats-, oplossings- en actiegerichtheid met oog op benutten van alle talenten en capaciteiten.

  

 

 

 

Contact

Mani-pura Elfnovemberstraat 12
Essen
2910
0477-87.46.08

mulder.melanie@gmail.com