Contextuele kindercoaching
                                   

Zit je kind niet goed in zijn vel, heeft het te maken met pestgedrag en/of pest het zelf?
Is er sprake van moeilijk gedrag of zijn er zaken die jou als ouder bezorgd maken?

Deze en nog vele andere vragen kunnnen aan bod komen als je bij de kindercoach komt.

De contextuele kindercoach werkt steeds vanuit het systeem en de omgeving.
Het kind is onderdeel van een gezinssysteem .
Waarden, normen , overtuigingen, emotieregulatie  zijn zaken die systemisch , soms bewust maar vooral onbewust worden doorgegeven.
Door de omgeving  te betrekken bij de coaching kan je daardoor veel betere en langdurige resultaten behalen, je gaat immers op zoek naar de kern van het probleem.

Hoe werkt het?
Samen met je kind kom je voor een eerste gezamenlijk gesprek, in dit gesprek wordt de gezinssituatie en omgeving in kaart gebracht door de ouder. Ondertussen kan het kind spelenderwijs kennismaken met de ruimte en daardoor het vertrouwen langzaam opbouwen in de nabijheid van de ouder.
Daarna wordt de vraag in kaart gebracht.
De volgende sessies komt het kind alleen en zal er door verschillende methodieken zoals de  huis-boom-mens tekening analyse , duplomethodiek en andere modellen waarin kleuren, tekenen, spelen en ontspanningsoefeningen centraal staan.
Na ongeveer twee sessies is er een individueel gesprek met de ouder waarin bevindingen worden doorgenomen en er gekeken wordt hoe de ouder kan anticiperen. Indien nodig volgen er nog sessies.

 

 

Contact

Mani-pura Elfnovemberstraat 12
Essen
2910
0477-87.46.08

mulder.melanie@gmail.com