Kennis, expertise en ontwikkelingsgroei 
                                         

Het vak van een psychosociaal counselor is relatief nieuw in België. In Nederland kan men de plaats van dit vak terugvinden in het gebied van de alternatieve en complementaire geneeskunde. 

Coachingpraktijk mani-pura wil mee instaan voor de professionalisering van dit vak in België.
Gezien hier weinig bekendheid rond bestaat vertel ik hier graag wat meer over.

Wat is een psychosociaal counselor
Een psychosociaal counselor behandelt emotioneel gezonde mensen.
Dit betekent zo goed als in staat zijn om te reflecteren, aanspreekbaar zijn, over leer- en relativeringsvermogen beschikken en een gezonde nieuwsgierigheid hebben.
Wanneer deze mensen tegen tijdelijke psychosociale problemen lopen, kunnen ze terecht bij een psychosociaal counselor.
Dit kunnen klachten zijn n.a.v. verliessituaties zoals overlijden, scheiding , gezondheid en ontslag maar ook stress en gerelateerde problemen, ( faal)angst/ perfectionisme, laag zelfbeeld, hooggevoeligheid, traumatische ervaringen en werk -gerelateerde zaken.

Mani-pura streeft naar een optimale samenwerking met huisartsen, psychologen en psychiaters. Indien er tijdens de sessies symptomen wijzen naar klinische problematieken zoals o.a. klinische depressie, andere klinische stoornissen, complex en diepgewortelde trauma’s  en/of er is nood aan medische ondersteuning zal er steeds onmiddellijk doorverwezen worden.

kennis en ontwikkelingsbereidheid:

- 3-jarige Basisopleiding jeugd en gehandicaptenzorg 
- 3-jarige coaching en counseling opleiding
- 1-jarige stressmanagement coaching counseling en conflictbemiddeling
- 1-jarige psychosociaal counselor - gespreksmethodieken 
- 1-jarige traumaverwerking opleiding
- 1-jarige opleiding rouwtherapeut
- 1-jarige opleiding Klinische psychologie

Aangevuld met minimaal 3x per jaar meerdaagse bijscholingen rond psychologische thema's en continue literatuurstudies en aansluiting vaste intervisiegroepen

 Expertise:
- 10 jaar ervaring in jeugdhulpverlening waaronder 7 jaar systemisch werken als opvoedingsdeskundige bij gezinnen aan huis
- 8 jaar HR deskundige personeelsdienst verantwoordelijk voor project veerkracht ( implementatie en uitvoering coachinggesprekken), loopbaanbegeleiding, coaching leidinggevenden in hun rol  en procesbegeleiding
- 9 jaar coachingpraktijk voor volwassenen, gezinnen en koppels. 
-  1 jaar vrijwillger slachtofferhulp Nederland

 

 

Contact

Mani-pura Elfnovemberstraat 12
Essen
2910
0477-87.46.08

mulder.melanie@gmail.com