Missie en kernwaarden mani-pura

                                           


We maken allemaal deel uit van meer dan één systeem. Je bent deel van jouw gezin van herkomst,van je huidige gezin, van een relatie en van een vriendengroep.Je bent ook deel van een team op professioneel gebied en een deel van de maatschappij.
Binnen dit geheel van delen zijn er vaak zaken die mislopen, door uiteenlopende oorzaken.
Dit kan te maken hebben met het masker wat we dragen, onze verbale- en non-verbale communicatiestijl, diverse referentiekaders, verschil in waarden en normen of onderliggende verwachtingen naar de ander toe.

Coachingpraktijk Mani-Pura start vanuit het systeem waar jij deel van uit maakt.

Onderzoeken. Door observaties, actief luisteren,het opmaken van een familiestamboom,individuele- en/of groepsgesprekken bekijken we de verschillende rollen die je hebt in het dagelijks leven en exploreren we onder andere wie je bent, wat je waarden en normen zijn, je overtuigingen en wat je copingstrategieen zijn.

Bewustwording van belemmerende patronen en disfunctionele communicatie. D.m.v. psycho-educatie, praktijkgerichte oefeningen en directe communicatie creëren we inzicht.

Actie. Door actiestimulatie komen oplossingen vaak vanuit het systeem. Met als resultaat dat je leert om die te implementeren in je leven. Daarnaast werken we steeds lichaamsgericht waardoor het onderbewuste wordt betrokken in het geheel.

Authentieke, eerlijke, duidelijke en waarde(n)volle communicatie, met respect voor (het referentiekader van) de ander, zonder daarbij eigen noden uit het oog te verliezen. Dat is de kunst. Dat is het doel.

 

 

 


  

 

 

 

Contact

Mani-pura Elfnovemberstraat 12
Essen
2910
0477-87.46.08

mulder.melanie@gmail.com