Coaching & counselling


Stress en burnoutcoaching

Elk mens ervaart weleens stress in zijn leven en dat kan zelfs positief zijn, immers een beetje gezonde stress zorgt ervoor dat je je beter kan focussen en prestaties kan leveren.Je kent ze vast wel die mensen die het beste presteren onder druk. Deze stress noemen we Eu-stress en is gezonde stress. Namelijk nadat we een inspanning hebben geleverd komt het lichaam weer tot rust, zakken de stresshormonen, adrenaline en cortisol, weer tot een normaal niveau en komt er ontspanning.

Echter wanneer de stress te lang aanhoudt en er te weinig rust is, wordt het di- stress, ongezonde stress. Draagkracht en draaglast raken uit evenwicht en dan komen de problemen.

Bij een stress en burnoutcoach leer je o.a. waar jouw stressklachten vandaan komen, hoe je opnieuw kan ontspannen, het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen, je energiegevers en energievreters te onderzoeken en in te zetten op talent, competenties en mindset

Duur: 50 min.
Kostprijs: € 65,00 

Rouw en verliescoaching

Verdriet is de keerzijde van liefde en verbinding ' Manu Keirse'

Wanneer je iemand verliest doet dat pijn en de manier waarop je je rouwproces beleeft en meemaakt is uniek. Het heeft te maken met wie jij bent, waar je vandaan komt, wat je geleerd hebt , je huidige context en de relatie die je had . Dat zorgt ervoor dat het soms lastig is om ermee om te gaan.

Rouw komt echter niet alleen voor bij verlies van een dierbare maar o.a. ook bij echtscheiding, verlies van baan en verlies van gezondheid. Rouw kan chronisch worden( bijvoorbeeld bij een kind met een handicap) en/of vastlopen( niet genomen rouw).

Bij Mani-pura kan je op adem komen. We bieden warmte, rust en ruimte zodat het verlies er helemaal mag zijn. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van kleine stappen naar herstel om zo de slingerbeweging, die noodzakelijk is voor een gezond rouwproces, tussen herstel en verlies te laten ontstaan. Uiteraard met veel respect voor jouw tempo en je noden.

Indien je dat wenst is het ook mogelijk om al wandelend hiermee aan de slag te gaan. In de prachtige kalmthoutse heide lopen we samen op jouw ritme door de natuur wat helpend kan zijn in je proces.

Coachingpraktijk mani-pura hecht veel belang aan deskundigheid en groei en is daarom aangesloten bij de community van verbinding in verlies

Duur: 50 min.
Kostprijs: € 65,00 

Gezin en relatiecoaching

Gezincoaching

Wanneer de zaken niet zo lekker lopen thuis en opvoeden zwaar aanvoelt kan je beroep doen op een gezinscoach.

Een gezinscoach komt bij jou aan huis en zal steeds in de vertrouwde thuissituatie werken, tenzij een andere vorm eerst noodzakelijk is. Na het startgesprek waar de vragen en noden in kaart worden gebracht, volgt er een observatiemoment en daarna wordt er samen met het gezin een plan van aanpak opgemaakt.

Het systeem staat centraal ,wat impliceert dat elk gezinslid wordt betrokken in gesprekken, oefeningen en methodieken om zo het vooropgestelde doel te behalen.

Gehanteerde methodieken zijn o.a. Triple P , duplomethodiek, systemisch werken, opvoedingsplannen, signs of safety, taal kindertekeningen enz

Duur: 60 min.
Kostprijs: € 70,00 

Relatiecoaching

Relatiecoaching kan helpen om onderliggende gedragspatronen binnen een relatie te ontdekken zodat je elkaar beter kan begrijpen. De counselor tracht de conflictsituaties te ondermijnen door te ondersteunen bij het onderzoeken naar terugkerende problematische thema's en te werken aan het doorbreken van vastzittende patronen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek EFT (emotionally focused therapy) De basis voor deze methodiek is de hechtingstheorie en de nood aan verbinding

Duur: 60 min.
Kostprijs: € 75,00