Waar staat Coachingpraktijk Mani-Pura voor?

We maken allemaal deel uit van meer dan één systeem. Je bent deel van jouw gezin van herkomst,van je huidige gezin, van een relatie en van een vriendengroep. Je bent ook deel van een team op professioneel gebied en een deel van de maatschappij.

Binnen dit geheel van delen zijn er vaak zaken die mislopen, door uiteenlopende oorzaken. Dit kan te maken hebben met het masker wat we dragen, onze verbale- en non-verbale communicatiestijl, diverse referentiekaders, verschil in waarden en normen of onderliggende verwachtingen naar de ander toe.

Coachingpraktijk Mani-Pura start vanuit het systeem waar jij deel van uit maakt.

Het doel is steeds vanuit een holistisch gedachtegoed: Je denken en voelen verbinden.

Authentieke, eerlijke, duidelijke en waarde(n)volle communicatie, met respect voor (het referentiekader van) de ander, zonder daarbij eigen noden uit het oog te verliezen. Dat is de kunst. Dat is het doel.

Naast cognitieve inzichten verwerven is Mani-Pura voornamelijk gericht op emotie-verwerking en regulatie. Je kan immers veel kennis hebben zolang er emoties vastgelopen , niet onderzocht of doorvoelt zijn zal je steeds opnieuw tegen hetzelfde patroon aanlopen.

Kennis, expertise en ontwikkelingsgroei

Het vak van een psychosociaal counselor is relatief nieuw in België. In Nederland kan men de plaats van dit vak terugvinden in het gebied van de alternatieve en complementaire geneeskunde.
Coachingpraktijk mani-pura wil mee instaan voor de professionalisering van dit vak in België.
Gezien hier weinig bekendheid rond bestaat vertel ik hier graag wat meer over.

Wat is een psychosociaal counseler?.

Een psychosociaal counseler behandelt voornamelijk emotioneel gezonde mensen.
Emotionele gezondheid betekent ,zo goed als, in staat zijn om te reflecteren, aanspreekbaar zijn,
over leer- en relativeringsvermogen beschikken en een gezonde nieuwsgierigheid hebben.

Wanneer deze mensen tegen tijdelijke psychosociale problemen lopen, kunnen ze hiervoor terecht bij een psychosociaal counselor.

Dit kunnen klachten zijn n.a.v. verliessituaties zoals overlijden, scheiding , gezondheid en ontslag maar ook stress en gerelateerde problemen, (faal)angst/ perfectionisme, laag zelfbeeld, hooggevoeligheid, traumatische ervaringen en werkgerelateerde zaken.

Mani-pura streeft naar een optimale samenwerking met huisartsen, psychologen en psychiaters.
Indien er tijdens de sessies symptomen wijzen naar klinische problematieken zoals o.a. klinische depressie, andere klinische stoornissen, complex en diepgewortelde trauma's en/of er is nood aan medische ondersteuning zal er steeds onmiddellijk doorverwezen worden.