Trauma verwerking

"No intervention that takes power away from the survivor can possibly foster her recovery, no matter how much it appears to be in her immediate best interest." ~ Judith Herman

Een traumatische gebeurtenis kan ons chronisch belasten. De eerste trauma's liggen aan de basis van onze algemene stressrespons. Die bepalen de veerkracht en hebben een effect op ons zelfbeeld. Velen van ons weten niet dat ze een trauma hebben meegemaakt of als ze het wel weten is het lastig om de werkelijk impact hiervan te onderkennen. Dit komt doordat onze instinctieve manier om met een trauma om te gaan is om de ervaring en het gevoel te vermijden. Echter vanuit het onbewuste oefent het onopgeloste trauma invloed uit waardoor we weinig of geen regie meer hebben over ons leven.Dit kan zich uiten in somatische klachten, stress en angstgevoelens.

Trauma kan groot of klein zijn en soms benoemen we het zelfs niet eens zo. Het is zelfs vaak een taboe. Je kan echter heel normaal functioneren en emotioneel gezond zijn en toch een trauma hebben en/of ergens tegenaan lopen daardoor.

Opnieuw leren keuzes maken, veerkracht versterken, werken aan empowering en tegelijkertijd ook diepgaande verwerking op limbisch niveau aangaan kan dan helend werken.


Brainspotting & Trauma Tap Release 

Brainspotting
'Waar we kijken beïnvloedt hoe we ons voelen' David Grand

Brainspotting is een laagdrempelige, effectieve therapievorm die zich richt op het verwerken van trauma en andere blokkades, waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.


 Een brainspot is de positie van de ogen die gerelateerd is aan de activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein met name in de amygdala, hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem.

Het vasthouden van deze ingenomen oogpositie zet een diepgaand integrerend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken zorgt voor het ontmantelen van het trauma, het symptoom, de lichamelijk pijn en de disfunctionele overtuigingen.
Brainspotting stimuleert het zelf genezend vermogen om op een diepgaand niveau van trauma te genezen.


Trauma Tap Release

Trauma Tap Release. Het is een krachtige  behandelmethode afgeleid van de gekende EMDR. (Ipv oogbewegingen wordt er gewerkt met links rechtsbewegingen)
Deze methode is ontwikkeld om (post) traumatische gebeurtenissen en vervelende ervaringen te verwerken.

Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat deze methode ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan Trauma Tap Release als onderdeel van een behandeling worden toegepast. Door middel van deze intensieve methode komt de cliënt los van ongewenste emoties die een vervelende herinnering automatisch oproept.

Hoe werkt het? Na een voorgesprek waarin belemmerende overtuigingen alsook gewenste overtuigingen onderzocht worden en je terug gaat naar het beeld wat op dat moment een  emotionele lading bevat zal er afwisselend links en rechts getapt worden op je handpalmen, dit noemen we ook bilaterale stimulatie en dit activeert mede het zelfgenezend vermogen van je systeem. 

Vanuit mani-pura gebruiken we Trauma Tap Release als een aanvullende methodiek en dit enkel bij emotioneel gezonde mensen. Op het moment dat er sprake is van klinische problematieken verwijzen we door naar de meeste geschikte hulpverlening hiervoor hetzij klinisch psychologen en/of psychiaters


Duur: 50 min.
Kostprijs: € 60,00


Trauma informed yoga therapie & Bodydrumrelease

Trauma informed yoga

Trauma-informed yoga is voor iedereen die een overweldigende ervaring heeft meegemaakt, langdurige chronische stress ervaart of last heeft van trauma.

Trauma-informed yoga is gebaseerd op de stijl van hatha yoga. Toch gaat het hier niet om de juiste technieken en vorm maar steeds om de ervaringen van de deelnemer.

Het doel is om een veilige plek te creëren en de focus terug te brengen naar de kracht van je eigen lichaam zodat je keuzes kan maken. Hierbij wordt het lichaamsbewustzijn vergroot.

De trauma-informed yoga lijkt niet veel te verschillen met de reguliere yoga beoefening. Toch zijn er significante verschillen. Zo is er geen muziek, kaarsen of wierrook om zo een kalme veilige plek te garanderen. .Een ander aspect van de trauma-informed yoga is dat de therapeut geen aanpassingen doet en aanrakingen in het geheel vermijdt. Het gaat er namelijk om dat jij het contact met je lichaam kan herstellen terwijl je op jouw ritme beweegt door de houdingen.

Om een veilige omgeving te creëren is de structuur  steeds voorspelbaar, zit er een continue herhaling in de uitnodigingen en zijn de sessies steeds dezelfde.

Bodydrumrelease

Body Drum Release is een lichaamsgerichte therapie waarvan de positieve effecten al snel merkbaar zijn. Je hoeft er zelf niets voor te doen. Doordat er afwisselend op de linker- en rechterkant van het lichaam, meestal schouders, geduwd wordt ga je automatisch uit je hoofd en zak je in je lichaam. Door het duwen of tappen worden de beide hersenhelften bilateraal gestimuleerd waardoor verschillende delen van het brein met elkaar verbonden worden. Dit geeft een trilling in je lijf waardoor je iets kan loslaten, inzicht verkrijgt of meer tot ontspanning komt.

Bodydrum Release bootst de REM(rapid eye movements)-fase van je slaap na: omdat beide hersenhelften bilateraal worden gestimuleerd, ben je, net als tijdens dromen, bezig met het verwerken én integreren van psychische zaken.


Duur: 50 min.
Kostprijs: € 60,00 

 

Lichaamsgericht werk: Iopt, focussing, visualisaties, mindfulness & co

Iopt

IoPT is de afkorting van Identiteitsgerichte psychotraumatheorie en therapie naar Prof. Dr. Franz Ruppert en is een opstellingmethode .

In deze opstellingsmethode staat je identiteit centraal. De startpunt van de opstelling begint met het formuleren van een verlangen

De methodiek is ontstaan vanuit het traditionele familieopstellingen van Bert Hellinger en verschilt door niet de delen van de familie op te stellen, maar de delen binnen in ons . De nadruk ligt op de ontwikkeling van de identiteit.

IoPT helpt, datgene wat verdrongen is naar het onbewuste, in het bewustzijn te brengen. Het laat je overlevingsmechanismen zien.
Door dit te erkennen en de geblokkeerde gevoelens weer te voelen, kan het geïntegreerd worden.
Op deze wijze kan een traumatische ervaring verwerkt worden waardoor er rust ontstaat.

Duur: 50 min.
Kostprijs: € 60,00 

Mindfulness, focussing, felt sense, geleide meditaties, stoelen en ademwerk

Oefeningen vanuit deze stromingen en methodieken kunnen worden ingezet in combinatie met gesprekken met als doel het lichaamsbewustzijn te vergroten en (onverwerkte) emoties vrij te laten stromen